We Take Your Business Further

We Take Your Business Further

Vi erbjuder tjänster inom Internationell marknadsföring, Ekonomi & Skatt, Affärsrådgivning, Utbildning Projektledning & Styrelsearbete, Marknadskommunikation på olika språk.
SIR Communication
SIR Communication fokuserar på marknadskommunikation, där särskilt tre områden står i fokus: webbdesign, grafisk design, information och översättning. Vi erbjuder drivna skribenter, webbdesigners och marknadskommunikatörer samt översättare till olika språk. Översättning  Svenska <-->Thailändska<--->Engelska : Vi...
SIR-Management
SIR Management tillsammans med SIR Business School hjälper företag med både utbildning och coachning av säljare, projektledare, och företagsledare. Vi hjälper företag med marknadsundersökningar och affärsplaner, både på den svenska och den internationella marknaden.
SIR-Accounting
Rätt redovisning är viktigt för alla företag, små som stora. Det delas upp i flera områden t.ex internredovisning som fokuserar på mätning, analys och rapportering av information för internt bruk, och ekonomistyrning som handlar om att...

SIR-Accounting

Rätt redovisning är viktigt för alla företag, små som stora. Det delas upp i flera områden t.ex internredovisning som fokuserar på mätning, analys och rapportering av information för internt bruk, och ekonomistyrning som handlar om att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål. Den externa revisionen, finansiell redovisning och skatteredovisning är andra delar. Skatteredovisning ska följa aktuell lagstiftning och den finansiella redovisningen fokuserar på organisationens finansiella rapporter till externa användare.

SIR-Gruppen hjälper era företag med löpande redovisning. Det är dagliga bokföringen av företagets ekonomiska verifikationer. Vi hjälper också många med att upprätta bokslut, årsredovisningar och deklarationer.

SIR-Business school

BUSINESS SCHOOL, Sir-gruppens kurser och coacher tar ditt företag vidare!

 

Nystartat företag? SIR Business school Marknadsskola är en kurs som kan hjälp ditt företag att komma igång. Kursen är utvecklad utifrån erfarenheterna från tidigare kurser. Kursen behandlar bl a affärsidé, hur utvecklas en affärsidé, framgångsrik, marknadsföring, marknadsstrategi m.m.

 

           Lär effektiv projektledning : Sir-Gruppen har bedrivit projektledautbildning sedan 2008. Utbildningen skräddarsys för deltagarna, genomförs under två dagar alternativt fyra halvdagar. En unik del av kursen är motivationsanalysen som             hjälper deltagarna att analysera sina starka och mindre starka sidor i relation till den kravprofil som önskas på en framgångsrik projektledare.

 

Kurs i styrelsearbete : Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt verktyg för att utveckla företaget. Företaget konkurrenskraft ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer. Kraven på företagets styrelsearbete ökar. SIR-Gruppen samarbetar med Styrelseinstitutet, bl  när det gäller styrelsekurser.

http://www.styrelseinstitutet.se/

 

Hjälp att utveckla ditt företag : SIR Management tillsammans med SIR Business School hjälper företag med både utbildning och coachning av säljare, projektledare, och företagsledare. SIR Communication hjälper till med marknadsundersökningar, affärsplanering och marknadsundersökningar både på den svenska och den internationella marknaden.

 

Man måste våga test. MAPP motivationsanalys har nu testats med framgång på mer än 7000 personer i Sverige. Företagen har stor nytta av MAPP både vid rekrytering och team building De återkommer gång på gång för att använda MAPP vid nya rekryteringar eller omorganisationer.

 

 

 

 

 

SIR-Communication
SIR-Communication
I affären är kommunikation en business process som innebär att påverka tankar, känslor och erfarenheter med andra. Ömsesidighet och gemenskap med omgivningen grunda kommunikation.
Read More

SIR Communication

SIR Communication fokuserar på marknadskommunikation, där särskilt tre områden står i fokus: webbdesign, grafisk design, information och översättning. Vi erbjuder drivna skribenter, webbdesigners och marknadskommunikatörer samt översättare till olika språk.

Översättning  Svenska <–>Thailändska<—>Engelska : Vi hjälper dig att översätta följande områden:

* Ekonomi
* Juridik
* Samhällsvetenskap
* Religion

Vi har personal som har fått kunskaper och jobbat inom politik, ekonomi, samhällsvetenskap,och religion som kan hjälpa dig.

Vända dig till oss att nå ditt mål.