SIR-Business school

BUSINESS SCHOOL, Sir-gruppens kurser och coacher tar ditt företag vidare!

 

Nystartat företag? SIR Business school Marknadsskola är en kurs som kan hjälp ditt företag att komma igång. Kursen är utvecklad utifrån erfarenheterna från tidigare kurser. Kursen behandlar bl a affärsidé, hur utvecklas en affärsidé, framgångsrik, marknadsföring, marknadsstrategi m.m.

 

           Lär effektiv projektledning : Sir-Gruppen har bedrivit projektledautbildning sedan 2008. Utbildningen skräddarsys för deltagarna, genomförs under två dagar alternativt fyra halvdagar. En unik del av kursen är motivationsanalysen som             hjälper deltagarna att analysera sina starka och mindre starka sidor i relation till den kravprofil som önskas på en framgångsrik projektledare.

 

Kurs i styrelsearbete : Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt verktyg för att utveckla företaget. Företaget konkurrenskraft ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer. Kraven på företagets styrelsearbete ökar. SIR-Gruppen samarbetar med Styrelseinstitutet, bl  när det gäller styrelsekurser.

http://www.styrelseinstitutet.se/

 

Hjälp att utveckla ditt företag : SIR Management tillsammans med SIR Business School hjälper företag med både utbildning och coachning av säljare, projektledare, och företagsledare. SIR Communication hjälper till med marknadsundersökningar, affärsplanering och marknadsundersökningar både på den svenska och den internationella marknaden.

 

Man måste våga test. MAPP motivationsanalys har nu testats med framgång på mer än 7000 personer i Sverige. Företagen har stor nytta av MAPP både vid rekrytering och team building De återkommer gång på gång för att använda MAPP vid nya rekryteringar eller omorganisationer.