SIR-Accounting

Rätt redovisning är viktigt för alla företag, små som stora. Det delas upp i flera områden t.ex internredovisning som fokuserar på mätning, analys och rapportering av information för internt bruk, och ekonomistyrning som handlar om att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål. Den externa revisionen, finansiell redovisning och skatteredovisning är andra delar. Skatteredovisning ska följa aktuell lagstiftning och den finansiella redovisningen fokuserar på organisationens finansiella rapporter till externa användare.

SIR-Gruppen hjälper era företag med löpande redovisning. Det är dagliga bokföringen av företagets ekonomiska verifikationer. Vi hjälper också många med att upprätta bokslut, årsredovisningar och deklarationer.