SIR-Communication

I affären är kommunikation en business process som innebär att påverka tankar, känslor och erfarenheter med andra. Ömsesidighet och gemenskap med omgivningen grunda kommunikation.

Kommentera